Site Loader
Języki obce
05-420 Józefów, ul. Zawiszy 42a

Cennik

Konsultacja (wywiad z testem uwagi słuchowej oraz omówienie wyników)250 zł

Pisemny raport z konsultacji 60 zł

Terapia Tomatisa [60 minut]95 zł

Test kontrolny przed kolejnym etapem 80 zł

Test kontrolny po 6 miesiącach od zakończenia III etapu bezpłatny

PAKIET 1 – 20h (15 dni po 30 minut) 720 zł

PAKIET 2 – 18h i 40 minut (14 dni po 80 minut) 1764 zł

PAKIET 3 – 20h (10 dni po 120 minut) 1900 zł

Zalecany przebieg terapii:

I ETAP – 20h (10 dni po 2 h) 1900 zł
przerwa 3-4 tygodnie
Test kontrolny 80 zł

II ETAP – 20h (10 dni po 2 h) 1900 zł
przerwa 4-6 tygodnie
Test kontrolny 80 zł

III ETAP – 20h (10 dni po 2 h) 1900 zł

Ilość godzin, długość etapów może ulec zmianie, w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Decyzję podejmuje terapeuta w uzgodnieniu z rodzicem, z zachowaniem zasad programowania i prowadzenia terapii według zaleceń A. Tomatisa, w taki sposób, aby uzyskać najbardziej optymalne efekty terapii.