Site Loader
Umów Wizytę
05-420 Józefów, ul. Zawiszy 42a

Cennik

Konsultacja (wywiad z testem uwagi słuchowej oraz omówienie wyników) 150 zł

Pisemny raport z konsultacji 30 zł

Terapia Tomatisa [60 minut] 60 zł

Test kontrolny przed kolejnym etapem 60 zł

Test kontrolny po 6 miesiącach od zakończenia III etapu bezpłatny

I ETAP – 24h (12 dni po 2 h) 1440 zł
przerwa 3-4 tygodnie
Test kontrolny 60 zł

II ETAP – 24h (12 dni po 2 h) 1440 zł
przerwa 4-6 tygodnie
Test kontrolny 60 zł

III ETAP – 24h (12 dni po 2 h) 1440 zł

Łączny koszt terapii złożonej z trzech etapów z testami uwagi słuchowej 4440 zł

Ilość godzin, długość etapów może ulec zmianie, w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Decyzję podejmuje terapeuta w uzgodnieniu z rodzicem, z zachowaniem zasad programowania i prowadzenia terapii według zaleceń A. Tomatisa, w taki sposób, aby uzyskać najbardziej optymalne efekty terapii.