Site Loader
Języki obce
05-420 Józefów, ul. Zawiszy 42a

O nas

Wspieramy Was od 2006 roku

Anna Wielgosz

Anna Wielgosz

Certyfikowana konsultantka metody Tomatisa (poziom IV)
Pedagog-terapeuta
Terapeuta Integracji Sensorycznej
Oligofrenopedagog

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy metodą Integracji Sensorycznej i metodą A. Tomatisa z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, problemami z mową, trudnościami w nauce.

Praca na stanowisku nauczyciela-terapeuty metody Tomatisa w Szkole Specjalnej w Warszawie,  z dziećmi z upośledzeniem lekkim, umiarkowanym, zespołami genetycznymi, Autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami z zakresu uczenia się i zachowania.

KWALIFIKACJE / SZKOLENIA

 • Tomatis Developpemet S.A Luksemburg, IV najwyższy poziom – diagnozowanie, programowanie, prowadzenie terapii metodą Tomatisa – od 2010 r.
 • Completed the TOMATIS Training called Language Lerning Integration , 2012 
 • Szkolenie z zakresu stymulacji audio – psycho -lingwistycznej metodą A. Tomatisa organizowane przez Centrum Audio – Psycho – Fonologii – Warszawa, od 2009 r. M. Szurlej 
 • Audio – Psycho – Phonology – Evolved (A.P.P. – Listening Training based on the principles of the research of A. Tomatis) – Poziom zaawansowany, J. Vervoort, Belgia.
 • Zaburzenie słuchu i równowagi u dzieci – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – Warszawa
 • Johansen – Indywidualna Stymulacja Słuchu – IAS, 2009 r. Niemcy 
 • EFT – Techniki emocjonalnej wolności od 2012 r. 
 • Holistic Approach to Neuro – Development and Learning Efficiency – Holistyczne podejście do neuro – rozwoju i skutecznego uczenia się) – R. Mason, S. Haverty, Anglia
 • Zaburzenia grafomotoryczne a terapia SI – Z Przyrowski 
 • Integracja Sensoryczna I, II stopień Z. Przyrowski
 • „Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg. M. Procus i M. Block”, Belgia
 • Diagnoza i terapia zaburzeń grafomotorycznych oraz wiele innych kursów doskonalących z zakresu terapii SI (autyzm, padaczka, ADHD, zaburzenia słuchu i równowagi u dzieci)
 • Kinezjologia Edukacyjna I i II stopień
 • Terapia widzenia
 • Diagnoza dysleksji rozwojowej
 • Diagnoza i terapia dziecka dyslektycznego
 • Treningi relaksacyjne – warsztat psychologiczny
 •  Neurokinezjologiczna Terapia Taktyla  i sensoryczno – proporioreceptywna stymulacja odruchów wg. S. Mazgutowej
 • Sensoryczno-proprioceptywna stymulacja odruchów
 • Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych
 • Terapia dźwiękiem wg Petera Hessa
Karolina Wielgosz - certyfikowany praktyk metody Tomatisa

Karolina Wielgosz

Certyfikowany praktyk metody Tomatisa (poziom II)
Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym

Kilkuletnia praca w Gabinecie Wspomagania Rozwoju. Konsultacje, współtworzenie programów słuchowych. Diagnoza, testy słuchowe, opieka i nadzór nad dziećmi w trakcie terapii słuchowej.

WYKSZTAŁCENIE:

Wyższe
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Kierunek: Psychologia