Site Loader
Języki obce
05-420 Józefów, ul. Zawiszy 42a
Metoda Tomatisa w nauce języków obcych. a-terapia.pl

AUTOR: KAROLINA WIELGOSZ

Tomatis w nauce języków obcych

Wiele trudności z uczeniem się języków obcych wynika z tego, że ucho nie jest w stanie odbierać niektórych dźwięków. Dzięki metodzie Tomatisa sytuacja ta może ulec zmianie.

Co to jest metoda Tomatisa?

Metoda Tomatisa®, albo inaczej trening słuchowy Tomatisa, to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej z wykorzystaniem „Ucha Elektronicznego”. Jest to urządzenie opracowane w 1958 roku przez Alfreda Tomatisa – twórcę metody, które modyfikuje muzykę i głos w czasie rzeczywistym tak, aby zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze.

Odkrycie przez profesora Tomatisa różnicy między słyszeniem, a słuchaniem doprowadziło go do opracowania niezwykle skutecznej terapii słuchu, nazywanej również „treningiem uwagi słuchowej”. Jej podstawowym celem jest wspomożenie funkcji słuchowej, co niesie za sobą poprawę koncentracji, postępy w nauce, zwiększenie zdolności językowych, poprawę komunikacji, zwiększenie kreatywności oraz poprawę zachowań społecznych. Dowiedz się więcej o Treningu Tomatisa >

Jak metoda Tomatisa przyspiesza naukę języków obcych?

Nasze uszy najbardziej dostosowane są do odbioru częstotliwości języka ojczystego. Problem z nauką języków obcych wynika z tego, nie słyszymy dźwięków danego języka, a to z kolei wpływa na to, że nie potrafimy wymówić ich poprawnie oraz zapamiętać.

Dla przykładu – mowa Francuza charakteryzuje się zakresem dźwięków od 100 do 2600Hz, Anglika od 2000-1200Hz.Pierwszy z nich wyłapuje niskie częstotliwości, drugi zaś wysokie. Badania potwierdzają, że Francuzom trudno jest nauczyć się języka angielskiego, ponieważ ich uszy „wyćwiczone” są  w odbiorze niższych częstotliwości, natomiast gorzej słyszą częstotliwości wysokie, charakterystyczne dla języka angielskiego.

Wykres częstotliwości charakterystycznych dla różnych języków obcych. a-terapia.pl

Celem treningu jest dostrojenie ucha do częstotliwości danego języka, po to, aby można było szybciej się go nauczyć. Gdy ucho osiągnie zdolność do rozpoznawania zakresu częstotliwości języka obcego, poprzez odpowiednio dobrany program ,osoba będzie w stanie z łatwością rozumieć dany język, szybko zapamiętywać słowa, prawidłowo  je wypowiadać z odpowiednim rytmem i melodią języka.

Badania wykazują, że trening Tomatisa redukuje aż o połowę czas potrzebny na naukę nowego języka.

Rezultaty treningu uwagi słuchowej Tomatisa w nauce języków

 • znacznie przyśpieszone przyswajanie słownictwa;
 • krótszy czas nauki – szybsze i trwalsze zapamiętywanie;
 • znacznie lepszy akcent;
 • większa płynność wypowiedzi;
 • poprawa w rozumieniu języka.

Zastosowanie Metody Tomatisa w nauce języka obcego

W naszym gabinecie od wielu lat wykorzystujemy osiągnięcia profesora Tomatisa na różnych polach, w tym również w nauce języków obcych. Zastosowanie treningu Tomatisa w nauce języka angielskiego, chińskiego czy np. rosyjskiego, polega na stymulacji ucha dźwiękami o odpowiednich częstotliwościach, charakterystycznych dla danego języka, modulowanych w czasie rzeczywistym za pomocą  „ucha elektronicznego”.

Dostępne języki obce

Realizujemy sesje treningowe wspierające naukę 7 języków obcych:

 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
 • hiszpański
 • rosyjski
 • duński
 • chiński

Dla kogo?

Zapraszamy na sesje indywidualne, a dla dzieci również grupowe (w grupie – niższe ceny). Zajęcia indywidualne przeznaczone są dla:

 • dla dorosłych – trening Tomatisa polecamy szczególnie osobom dorosłym, którym nauka języka obcego przychodzi trudniej niż dzieciom, a ich ucho bardzo przyzwyczaiło się już do dźwięków języka ojczystego.
 • dla młodzieży – szczególnie w trakcie intensywnych przygotowań do matury.
 • dla dzieci – polecamy trening Tomatisa jako regularne wspomożenie nauki języka obcego w szkole.

Etapy treningu słuchowego

Terapia słuchowa Tomatisa przebiega w trzech etapach, z których każdy poprzedzony jest testem uwagi słuchowej. Kolejne etapy realizowane są w kilkutygodniowych przerwach. Postępy są monitorowane w trakcie poszczególnych faz słuchania.

Etapy treningu Tomatisa w nauce języków obcych. a-terapia.pl

Aby rozpocząć trening Tomatisa, umów się na pierwszą wizytę w naszym gabinecie. Stymulacja słuchowa dedykowana dla wybranego języka obcego, poprzedzona jest testem uwagi słuchowej. Potem kolejne etapy treningu możesz realizować u nas lub w domu – wypożyczamy sprzęt do domu.

Zapraszamy!

tel. 668 377 631

terapiatomatisa@gmail.com