Site Loader
Języki obce
05-420 Józefów, ul. Zawiszy 42a

Jak metoda Tomatisa przyspiesza naukę języków obcych?

  Wiele trudności z uczeniem się języków  obcych wynika z tego, że ucho nie jest w stanie odbierać niektórych dźwięków. Dzięki nowej metodzie sytuacja ta może ulec zmianie.

Nasze uszy najbardziej dostosowane są do odbioru częstotliwości języka ojczystego .

Problem z nauką języków obcych wynika z tego, nie słyszymy  dźwięków języków obcych, a to z kolei wpływa na to, że nie potrafimy wymówić ich poprawnie oraz zapamiętać.

Dla przykładu- mowa Francuza charakteryzuje się zakresem dźwięków od 100 do 2600Hz, Anglika od 2000-1200Hz.Pierwszy z nich wyłapuje niskie częstotliwości, drugi zaś wysokie. Badania potwierdzają, że Francuzom trudno jest nauczyć się języka angielskiego, ponieważ ich uszy „wyćwiczone” są  w odbiorze niższych częstotliwości, natomiast gorzej słyszą częstotliwości wysokie, charakterystyczne dla języka angielskiego.

 Celem treningu jest dostrojenie ucha do częstotliwości danego języka, po to, aby można było szybciej się go nauczyć.

Gdy ucho osiągnie zdolność do rozpoznawania zakresu częstotliwości języka obcego, poprzez odpowiednio dobrany program ,osoba będzie w stanie z łatwością rozumieć dany język, szybko zapamiętywać słowa, prawidłowo  je wypowiadać z odpowiednim rytmem i melodią języka.

Badania wskazują, że trening Tomatisa redukuje aż o połowę czas potrzebny na naukę nowego języka.

Stymulacja słuchowa poprzedzona jest testem uwagi słuchowej. Zmiany monitorowane w trakcie poszczególnych faz słuchania.

 Sesje indywidualne- dzieci, młodzież, dorośli. Sesje grupowe dla dzieci-niższe ceny!

Wykres do języków obcych

Post Author: Karolina Wielgosz