Site Loader
Języki obce
05-420 Józefów, ul. Zawiszy 42a

Terapia Słuchowa Tomatisa

Terapia słuchowa metodą Tomatisa. Dziewczynka ze słuchawkami na uszach
Terapia słuchowa metodą Tomatisa. Dziewczynka ze słuchawkami na uszach

Metoda Tomatisa® to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej z wykorzystaniem Ucha Elektronicznego. To urządzenie opracowane przez twórcę metody, które modyfikuje muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze.

Metoda Tomatisa® to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej z wykorzystaniem Ucha Elektronicznego. To urządzenie opracowane przez twórcę metody, które modyfikuje muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze.

W połowie XX wieku profesor Alfred Tomatis – francuski otolaryngolog, neurolog, audiolog i foniatra – w wyniku prowadzonych badań dokonał kilku zaskakujących obserwacji, które w następstwie doprowadziły go do opracowania skutecznej terapii słuchu, nazwanej później metodą Tomatisa. Opracowny przez Tomatisa terapia nazywana jest również „treningiem uwagi słuchowej”. Jej podstawowym celem jest wspomożenie funkcji słuchowej, co niesie za sobą poprawę koncentracji, postępy w nauce, zwiększenie zdolności językowych, poprawę komunikacji, zwiększenie kreatywności oraz poprawę zachowań społecznych. Dowiedz się więcej o Alfredzie Tomatisie > – twórcy metody i o tym, jak ona powstała.

Na czy polega terapia metodą Tomatisa?

Kluczowym aspektem metody profesora Tomatisa jest odkrycie przez niego różnicy między słyszeniem, a słuchaniem, co nazwał „uwagą słuchową”. Słyszenie bowiem oznacza bierny odbiór dźwięku. Słuchanie natomiast jest selekcją informacji w celu nadania im sensu. Terapia metodą Tomatisa polega na stymulacji ucha w celu poprawy „uwagi słuchowej”. Tomatis odkrył, że wybrane częstotliwości dźwięków mają nieoceniony wpływ na ucho, mózg i błędnik, co pociąga za sobą szereg korzyści terapeutycznych. Trening słuchowy polega zatem na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego z zastosowaniem urządzenia zwanego „Elektronicznym uchem”. To opracowane przez autora metody urządzenie wyposażone w mikrofon i specjalne słuchawki przenoszące dźwięk drogą powietrzną i kostną. „Elektroniczne ucho” uczy ucho prawidłowo słuchać. W terapii Tomatisa wykorzystywana jest głównie odpowiednio filtrowana muzyka Mozarta, chorały gregoriańskie oraz głos matki.

Dziecko w trakcie terapii Tomatisa słucha muzyki na Uchu Elektronicznym

Terapia jest przyjemna i można prowadzić ją w naszym gabinecie lub w domu, o dowolnej porze i w dogodnych warunkach. Dziecko w trakcie słuchania może układać klocki, puzzle, grać w gry edukacyjne z rodzicem (ograniczając rozmowy do minimum), rysować, a nawet spać. Nie może jeść ani żuć!

Etapy treningu Tomatisa

 • Najpierw przeprowadzamy test uwagi słuchowej i stawiamy diagnozę. Na tej podstawie przygotowujemy dla pacjenta indywidualny program.
 • ETAP I – bardzo intensywne pobudzenie dźwiękowe inicjującego terapię – 12 dni po 2 godziny;
 • Przerwa 3-5 tygodni
 • ETAP II – poprzedzony testem uwagi słuchowej. Program indywidualny – 12 dni po 2 godziny;
 • Przerwa 4-7 tygodni
 • ETAP III – poprzedzona testem uwagi słuchowej. Ostatni etap koncentruje się, na pracy z mikrofonem, aby  pacjent miał okazję słuchać własnego głosu – 12 dni po 2 godziny;

Ilość godzin, długość etapów, sposób przeprowadzenia terapii może ulec zmianie w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Decyzję podejmuje terapeuta, z zachowaniem zasad programowania i prowadzenia terapii według zaleceń Alfreda Tomatisa.

Etapy treningu TomatisaEtapy treningu Tomatisa

Zastosowanie treningu słuchowego Tomatisa

Trening słuchowy Tomatisa znajduje szerokie zastosowanie zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, w rozwiązywaniu wielu różnych problemów, takich jak np.:

 • zaburzenia mowy (opóźniony rozwój mowy, jąkanie, wady wymowy)
 • trudności szkolne
 • dysleksja
 • ADHD
 • autyzm, zespół Downa, MPD
 • stres
 • nauka języków obcych
 • przygotowanie do porodu
 • problemy w rozwoju społecznym

…u dzieci

Metoda Tomatisa okazała się niezwykle skuteczna w terapii dzieci z problemami szkolnymi – z zaburzeniami uwagi, mowy, koncentracji czy dysleksją. Stosowanie treningu słuchowego przyniosło również zadowalające efekty w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu lub z problemami koordynacji sensomotorycznej.

…u dorosłych

Metoda Tomatisa znajduje zastosowanie również u dorosłych. Terapię z powodzeniem stosuje się w leczeniu depresji, wspomaganiu asymilacji. Usprawnia ona również naukę języków obcych, kształcenie i poprawia zdolności komunikacyjne. Okazała się zbawienna dla osób, dla których głos i słuch są narzędziem pracy: szczególnie dla muzyków, śpiewaków, radiowców, lektorów czy aktorów. Korzystało z niej wiele sław, np. Maria Callas czy Gérard Depardieu.

Terapia Tomatisa przynosi również korzyści psychologiczne – zwiększa pewność siebie, podnosi poziom energii, motywację, usprawnia pracę umysłu i  poprawia samopoczucie.
Alfred Tomatis dostrzegł również duży wpływ treningu słuchowego na rozwój płodu i przyszły rozwój poznawczy nowo narodzonego dziecka. Zauważył również, że ucho odgrywa ważną rolę w utrzymaniu postawy pionowej i równowagi, a także w przypadku regulacji napięcia mięśniowego.

Czy metoda Tomatisa naprawdę działa?

Istnieją dziesiątki badań i opracowań naukowych przeprowadzonych na przestrzeni lat, potwierdzających skuteczność metody Tomatisa. Obecnie również prowadzonych jest wiele badań klinicznych dających świadectwo wiarygodności i efektywności opisywanej metody. Aby zapoznać się z ich tematyką, wynikami i źródłem zobacz listę badań i opracowań naukowych>.

Fot. Studio Grand Web / AdobeStock